chơi gái đẹp trên tàu điện: cô gái trẻ vì quá vô tư mà đã vô tình lên nhầm toa tàu điện ngầm mà ở đó rất nhiều những tên biến thái hay hiếp dâm gái trên tàu điện ngầm. cô gái vẫn cứ vô tư khi tàu đã chạy và bọn biến thái đã đến bên cạnh cô nhưng cô không nhân ra. rồi lần lượt những tên biến thái đó lần lượt cởi quần ra và đưa cặc vào người cô và khi cô nhận ra thì đã quá muộn. cô bị cả bọn chúng đè ra hiếp dâm…